Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

Ateliér Povětroň

Dům, byt, kavárna, Praha

Architekturu vnímáme jako kultivaci prostoru, neomezujeme ji jenom na domy a nevymezujeme ji jenom pro architekty, proto rádi spolupracujeme s jinými profesemi.


Architekturu vnímáme jako kultivaci prostoru, neomezujeme ji jenom na domy a nevymezujeme ji jenom pro architekty, proto rádi spolupracujeme s jinými profesemi. Jsme přesvědčeni, že pokud chceme prostor kolem nás ovlivnit, musíme být aktivní. Z tohoto důvodu jsme spolu s výtvarníky založili občanské sdružení SUA – Sdružení Umělců a Architektů, díky němuž se snažíme aktivně zasahovat do veřejného prostoru. Ateliér vznikl v roce 2012, ale naše spolupráce trvá od roku 2010.

Dům na hraně

autor: Michal Rouha, Martin Chlanda, Jana Fisherová
lokalita: Trubín u Berouna
studie: únor 2015

Lokalita a pozemek:

Jižní část obce Trubín u města Králův Dvůr je nyní ohniskem nové výstavby rodinných domů. Pozemek se nachází na okraji plánované zástavby. Má rohový charakter a ze dvou stran je obklopen okružní místní komunikací. Ačkoliv je parcela svažitá směrem na sever, poskytuje prostor k zajímavým výhledům na centrum sousedního města Počaply a na začínající Kokořínské vršky kopců. Převýšení v rámci plochy pozemku překračuje hodnotu 6,5m. Ze severní a západní strany sousedí s pozemky, které jsou rovněž určeny pro výstavbu rodiného domu. Problematická orientace a svažitost řešeného pozemku jsou jedněmi ze základních vstupních charakteristik, se kterými návrh pracuje a obratem je využívá ve svůj prospěch.

Koncept:

Dům je navržen v severním svahu s výhledy do údolí, je ale obklopen kvalitativně komplikovanými sousedními domy v nevhodném měřítku. Základním tématem tedy bylo najít vhodnou geometrii domu tak, abychom vytěžili maximum ze zajímavých výhledů a zároveň se vyhnuli pohledům na problematické domy.
Dům vychází z geometrie trojcípé hvězdy (trigram, znak Mercedesu), kdy každý cíp hvězdy si rovnoměrně definuje svůj vlastní prostor na pozemku a svůj vlastní výhled. Hvězda je natočená tak, aby byly vyblokovány nevhodné průhledy na sousední domy a upřednostněny průhledy do okolí. Tomu napomáhá i fakt, že je dům umístěn v horní zvýšené části pozemku, na hraně. Hvězdici jsme zvolili, protože je nositelem jednoznačného uspořádání, geometrie. K podpoření této idey jsou všechny střechy cípů hvězdy sedlové, se stejnou výškou i sklonem. Hmotě to tak propůjčuje jednoduchý, zároveň sebevědomý tvar. Hvězda je „zaříznutá“ do horní, jihovýchodní, části svahu. S výškovým rozdílem se vyrovnáváme terénní hranou, která dům podepírá a zároveň tak uzavírá jednoduchý výrazový slovník návrhu.
Dispozice vychází z jednoduché hierarchie. V jednotlivých cípech hvězdy jsou situovány nejdůležitější místnosti, které jsou otevřeny do prostoru střechy. Obývací pokoj spojený s kuchyní v severozápadním cípu, ložnice v severovýchodním a dva dětské pokoje v jižním cípu hvězdy. Vše je spojeno v centrální prostoru křížení, kde vzniká reprezentativní hala se schodištěm navazujícím na suterén v hraně.
Hlavní vstup do domu je navržen ve spodní úrovni, do hrany. Jsou zde umístěny technické části domu, garáž a zázemí pro hosty. Předsazení hvězdy nad hranou vytváří krytý předprostor vstupu a garáže.

Více informací

Freshbar v Červeném Kostelci

Autoři : Michal Rouha, Martin Chlanda
Spolupráce na grafice : AA – Artut Magrot, Alessandra Svátek
Localita : Červený Kostelec, Náměstí T.G.Masaryka 1278
Projekt : 11/2013

Síť jako zvolený koncept pro architektonický návrh freshbaru v Červeném Kostelci je prvkem spojující gastronomii a informační technologii. Společným článkem těchto dvou nesouvisejících odvětví je motiv propojování lidí – ať už ve virtuálním světě v podobě internetové sítě či v reálném světě třeba v příjemném baru. Poskytovatel internetu a jeho mapa pokrytí definují jasný charakter – síť, propojení uživatelů – trojúhelníková, lichoběžníková struktura. Výrazným prvkem je malovaná grafika na stěnách, která přebírá tuto strukturu a pracuje s ní dvěma způsoby – odkazuje na již stávající mapu pokrytí (modrá, nad pohovkou) a v inverzí podobě barevných trojúhelníků v ovocných odstínech se na straně druhé přimyká k prodejnímu pultu. Trojúhelníková, lichoběžníková struktura je patrná i na zařizovacích předmětech – sedačce, stolcích, svítidlech, barovém pultu u okna, barových židlích i na venkovním posezení. Celý interiér barevně vychází z korporátních barev firmy Rtyne.net a decentně jsou tyto barvy používány v různých odstínech.
Prostor je jasně funkčně rozdělen do tří prostorů. Prostor baru – pult se zázemím a potřebným vybavením + místo naproti pultu s barovým sezením + prostor s pohodlnějším sezením nalevo od vstupu. Místo s barovým pultem a zázemím, kde se bude připravovat občerstvení, je jakoby z prostoru zadního zázemí vysunuto a je koncipováno materiálově jako jeden celek. Barové sezení u okna je pro krátké posezení u novin s freshem s možností pozorování dění v exteriéru. Pohodlné sezení u vstupu slouží k delšímu pobytu ve freshbaru a příležitostným setkáváním.
Posezení v exteriéru je řešeno jednoduchou formou 2 stolů a 6-ti židlí pro venkovní použití. Jedná se o mobilní nábytek, který se bude na zimní období skladovat uvnitř. Hlavní nápis freshbar Restart je umístěn nad hlavním vstupem. Je proveden jako vyřezávaný lakovaný plech, který je zespoda podsvícen led diodami. Hlavní logo spínače je umístěno na vstupních dveřích, kde když člověk vstupující dovnitř tak pomyslně mačká i samotný spínač.

Více informací

Kompaktní dům ve svahu

autoři: Michal Rouha, Martin Chlanda, Jana Fischerová, Benedikt Markel
lokalita: Trutnov
studie: červen 2013

Lokalita:
Červený kopec je ohniskem rodinné výstavby v Trutnově v posledních dvou dekádách. Pozemek se nachází na konci plánované zástavby, v těsném sousedství s lesem. Umístění ve svahu v koncové poloze zástavby dává pozemku volné výhledy.
Pozemek:
Pozemek má jižní orientaci, vějířovitý tvar s jedním zaobleným rohem a výrazně se svažuje směrem k jihu s převýšením 7,4 metrů. Ze severu je v nejvyšším bodě napojen na příjezdovou komunikaci. Z východu sousedí s dalším pozemkem určeným pro výstavbu rodinného domu. Při západní hranici je plánován průchod pro pěší mezi stavebními parcelami. Pozemek nabízí spektakulérní výhledy na historické centrum města jihovýchodním směrem. Jih a západ zpříjemňují vzrostlý bukový les. Orientace na jih po svahu hraje pro energeticky pasivní řešení domu.
Zadání:
Úkolem bylo na zadaný pozemek navrhnout dvoupodlažní rodinný dům pro mladou čtyřčlennou rodinu. Požadavek na nízké provozní náklady vyústil v energeticky pasivní řešení. Program obsahuje variabilní řešení prostoru pro děti tak, aby dům mohl odpovídat různým životním situacím a potřebám. Prostornou dílnu/sklad sportovního náčiní, ložnici a obytný prostor ve stejném podlaží s přístupem na terén. Sklad zahradní techniky a krytá parkovací stání jsou mimo obálku domu.
Koncept:
1. Umístění domu na svažitém pozemku: Dům je umístěn na nejvyšším možném místě strmě se svažujícího pozemku. To umožňuje maximální využití zahrady a minimální potřebu terénních úprav.
2. Vstupní a terénní podlaží: Vstupní podlaží je na úrovni ulice, jsou zde umístěny pokoje pro děti a dílna. Terénní podlaží je na úrovni zahrady, je zde obývací pokoj s kuchyní, ložnice a technické zázemí.
3. Adjustace tvaru: Těžištěm domu je obývací pokoj s kuchyní, který je stejně jako ložnice otevřen směrem do zahrady prosklenou fasádou – okem domu. Význam obývacího pokoje je podtržen otevřením prostoru pod střechu, kde jsou umístěna střešní okna, která prosvětlují zadní část dispozice.
Návrh:
Hmota domu vychází z archetypálního tvarosloví domu se sedlovou střechou. Tradiční je i poloha vstupu se zápražím. Dům je však dále deformován svahem a vnitřním provozem. Důsledkem asymetrického nasazení střechy je jižní okapová hrana snížena o celé podlaží. Jižní střecha tak překrývá dětské pokoje a obytný prostor; ty jsou prosvětleny dlouhými úzkými střešními okny – „štěrbinami“. Jižní zapuštěná fasáda domu je jako oko nad krajinou – svým celoplošným prosklením skýtá dostatek světla a spektakulérní výhledy na město a krajinu. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na jih – do zahrady. Vstupní podlaží na úrovni ulice je schodištěm rozděleno na dvě části. Na východní straně jsou dětské pokoje s vlastní koupelnou, v západní části je dílna/sklad. Hlavní obytný prostor s kuchyní je, stejně jako ložnice, umístěn na terénním podlaží, v přímém kontaktu se zahradou. Ložnice je umístěna pod dětskými pokoji na východní straně a obytný prostor na západní straně pod dílnou. Částečně je otevřen do podkroví. Technická místnost je za ložnicí. Zahradní sklad, vinotéka a sauna je pod přístřeškem pro parkování a nacháží se již mimo obálku domu.

Více informací

Nové kanceláře pro firmu Cemex

Zadáním bylo navrhnout interiér kancelářských prostor pro firmu CEMEX, která se zabývá výrobou a dodáním betonových směsí, cementu a kameniva.

Hlavní myšlenkou návrhu je rozčlenit objemný prostor kancelářskými buňkami a zasedacími místnostmi a vytvořit menší intimnější „pokojíčky“ v nichž budou pracovat jednotlivé týmy. Chtěli jsme se tak vyhnout klasickému schématu, kdy se ve vymezené části kumulují samostatné kanceláře a zbytek je využíván jako open-space pracoviště. Kancelářské buňky vedoucích pracovníků (velíny) jsou rozmístěné po celém prostoru, vytvářejí zákoutí, nabízejí utěšenější a klidnější pracovní prostředí a přímý kontakt mezi pracovníky a jejich vedoucími. Abychom toho všeho docílili, ale zároveň aby byl zachován pocit velkého společného prostoru, který je umocněn vysokými stropy, žádné pevné části nedosahují až do stropu. Prostor není rozdělen, ale jsou zde instalovány samostatné buňky, které jej tvarují.

Více informací

Cemex

“Tyto kanceláře nabízejí něco více než jen nové pracovní prostory.

Jedinečný design a vybavení vytvořil sociálně-kulturní prostředí, které dodává prostoru lidský rozměr. Výsledkem je plně funkční prostor, který 100% splňuje veškeré požadavky na každodenní čilý provoz, dobře reprezentuje naši společnost a je v souladu s její kulturou a filosofií.”

Číst celou referenci

Rozhovor s  Ateliér Povětroň

Cemex

Nové kanceláře pro firmu Cemex

“Tyto kanceláře nabízejí něco více než jen nové pracovní prostory.

Jedinečný design a vybavení vytvořil sociálně-kulturní prostředí, které dodává prostoru lidský rozměr. Výsledkem je plně funkční prostor, který 100% splňuje veškeré požadavky na každodenní čilý provoz, dobře reprezentuje naši společnost a je v souladu s její kulturou a filosofií.”