Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

BY architects

Dům, byt, chata, krejčovská dílna, Praha

Nabízíme služby v oblasti architekty, urbanismu a designu. Náš přístup se zrcadlí v respektu ke klientovi, k prostředí a ke koncepční práci. Našim cílem je nacházet hloubku a vrstevnatost v projektech, které nám jsou svěřeny do péče.


CV: 2010 – založení ateliéru BY architects, 10/2007 – 2/2008 architektonická praxe v ateliéru Ing. arch. Josefa Pleskota, 1/2007 – 5/2007 stáž v ateliéru grafiky – Prof. Rostislav Vaněk, VŠUP, 10/2004 – 6/2010 VŠUP, ateliér Architektura III., MgA., 11/2003 – 6/2004 pedagogická činnost na gymnáziu F. Palackého v Neratovicích, 10/1998 – 12/1999 studium na FA TUL, 10/1996 – 6/1999 FT textilní a oděvní návrhářství, TUL, 1992 – 1996 Gymnázium F. Palackého v Neratovicích

rekonstrukce ateliéru módní návrhářky

Zadání:
Zefektivnění užitné plochy a úložného prostoru ateliéru textilní a oděvní návrhářky. Vytvoření jednoduchého, nerušícího prostředí, se zachováním stávajícího nábytku a doplňků.

Koncepce:
Systematickým uspořádáním zázemí se z místnosti stal otevřený, rovnoměrně prosvětlený prostor. Nenáviděný sloup, který před rekonstrukcí jen překážel, se stává sochou, nevyužitelný prostor, zúžený původním zázemím na dimenzi komunikace, se nyní stává rovnocennou součástí ateliéru.

Materiály:
Doplnění dubových parket, sádrokartonové příčky, cementová stěrka a prosvětlený barrisolový podhled v zázemí, bíle lakované dveře oddělující prostor ateliéru od pruhu zázemí, hliníkový průmyslový žebřík.

Více informací

RD 3

Vzhledem k velikosti parcely je dům navržen jako dvoupodlažní. Horní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, je vysunuto nad terén a opírá se o dvě ocelové nožky

klient: soukromá osoba
lokalita: Praha Kolovraty
typ stavby: rodinný dům
projekt: 2010 – 2011
realizace: 2011 – 2013
pozemek: 300 m2
užitná plocha: 130 m2
fotodokumentace:
Rostislav Zapletal / Markéta Zdebská

Situace: Pozemek o malé rozloze se nachází na mírném západním svahu, v příměstské části hlavního města. Dopravní dostupnost přímo do centra je velmi dobrá.

Dům: Vzhledem k velikosti parcely je dům navržen jako dvoupodlažní. Horní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, je vysunuto nad terén a opírá se o dvě ocelové nožky. Štít sedlové střechy se tak, se svým archetypálním tvarem, vznáší směrem ke komunikaci. Zastřešuje vstup a parkovací stání a především přirozeně doplňuje uliční frontu. Zbytek horního patra je podepřen nižší ustupující hmotou obsahující obytný prostor a pracovnu, která vyhlíží do ulice.
Na jižní hranici pozemku, u vstupu na pozemek, nový dům komunikuje se starou švestkou, která mu podává ruku a vítá ho mezi starousedlými domy různorodého vzezření. V hlavní průhledové ose stojí stávající třešeň, která zdobí hlavní obytný prostor a schodiště.
Díky hrám denního i umělého osvětlení se z domu stává živý organismus, měnící svou podobu během dne, i v průběhu ročních období.
Domu dávají výraz detaily, provedené v prostých materiálech až po jemnou fazetu na dřevěných stupních schodiště. Důraz byl kladen na výběr každé mřížky, kličky, vypínače, zvonku, či baterie, a to co do typu i konkrétního odstínu.
Kromě zeleného kaučuku, který domem prochází jako spojující prvek, nese dům, od hlavy až k patě, bílé tóny, s drobnými akcenty v černé a šedé. Schéma palety tak tvoří podklad pro život, jehož barevnost vtiskne domu konečnou podobu. Těším se z výsledku a ráda bych poděkovala investorům, bez kterých by dům nemohl vzniknout.

Více informací

RD 2

Rovinatý pozemek se nachází v oblasti bez okolní zástavby, poblíž zahrádkářské kolonie na okraji obce. Parcela má podélný charakter.

RD 2
klient: soukromá osoba
typ stavby: rodinný dům
projekt: 2009 – 2010
realizace: 2011 – 2012
pozemek: 2000 m2
užitná plocha: 150 m2
autor: Markéta Zdebská / BY architects
spolupráce:
Jakub Klaška (studie)
fotodokumentace:
Rostislav Zapletal

Situace: Rovinatý pozemek se nachází v oblasti bez okolní zástavby, poblíž zahrádkářské kolonie na okraji obce. Parcela má podélný charakter.
Dům: Jednopodlažní, s ohledem na okolí a na požadavky investora. Koresponduje s charakterem parcely svým podlouhlým tvarem, který je v duchu zvýrazněn průhledem ze zádveří, skrz obytný prostor a terasu, do zahrady. Dispozice je členěna do dvou traktů, ze kterých nižší obsahuje soukromé části domu (ložnici, dětské pokoje a hlavní koupelnu). Na jednom konci je tato hmota otevřena parkovacím stáním a na druhém konci ji uzavírá domácí dílna s výhledem na polnost. Druhý trakt se od hostovského pokoje zvedá do obytné místnosti. Výška hlavního obytného prostoru graduje na rozhraní venkovního a vnitřního prostoru. Za touto hranicí se nachází polootevřená terasa. Ta je po své delší straně, stejně jako parkovací stání, zahalena do fasádního pláště, který tak celý dům sjednocuje a uzavírá požadovanou mírou intimity. Pultová střecha je navržena v souladu s místně převažujícím směrem severozápadních větrů.
Materiály: Konstrukce v systému two-by-four. Fasáda z vertikálně ložených hoblovaných modřínových hranolů kosodélníkového průřezu.

Více informací

RK 3

Rekonstrukce domu v Krušných Horách probíhá již léta. Svépomocí a živelně. Snad právě proto jej, v novém převleku, s vlídností přijímají i sousedé…

RK 3
klient: Michaela a Pavel Norkovi
lokalita: Nová Ves v Horách
typ stavby: rekonstrukce rodinného domu
projekt: 2008 – 2013
realizace: 2009 – 2014
pozemek: 850 m2
užitná plocha: 130 m2
autor:
Markéta Zdebská / BY architects
spolupráce:
Jan Dobeš, Jana Hajasová, Karel Hašek
fotodokumentace:
Markéta Zdebská

Rekonstrukce domu v Krušných Horách probíhá již léta. Svépomocí a živelně. Snad právě proto jej, v novém převleku, s vlídností přijímají i sousedé…
obyvatelé:
mladá , 3 – členná rodina se vztahem k přírodě
situace:
Mírně svažitý pozemek v malé pohraniční vsi. Dominující sousedi: Krušné Hory a otevřená krajina.…
předehra:
Mladí manželé si před lety pořídili domek. Po nastěhování začali zjišťovat skutečný stav nemovitosti, a tak jsme se začali bavit o prvních úpravách technického charakteru. Situaci trochu komplikovala momentální finanční situace investorů, a z ní plynoucí požadavek na provádění úprav za provozu.
Na diskusi o architektuře v první fázi nebyl moc prostor, hovory se vedly na téma vlhkost a plíseň. Byla navržena nová skladba podlahy v 1. NP a provedeny drenáže. Díky těmto zásahům se podařilo zásadní problémy odstranit a dům se dal prohlásit za obyvatelný.
Konečně jsme získali prostor k diskuzi o provozu a estetice. Vypracovali jsme studii na postupnou rekonstrukci domu a nezbytné části prováděcí dokumentace. Vznikla tak základní osnova, podle které stavebníci, s ohledem na finanční možnosti a s fyzickou asistencí šíršího rodinného kruhu, postupovali.
dům:
Původní dispozice obsahovala jen dvě místnosti , koupelnu, a improvizovaný pokoj v nezatepleném podkroví. Změnou umístění a orientace schodiště se do podkroví podařilo vestavět 3 pokoje, koupelnu a šatny. V přízemí jsme si tak mohli dovolit velký obytný prostor s kuchyní a pracovním koutem. V rámci projektu vznikly také nové okenní otvory, které domu umožňují kontakt s prostředím, kvůli kterému se obyvatelé domu do celé akce s velkým nadšením pustili.
materiály:
Původní stav domu nesl stopy mnoha neodborných zásahů. Na fasádách bylo k nalezení vše od omítky a dřevěných obkladů, až po asfaltový šindel. Střecha z eternitových šablon vykazovala značné poruchy. Pro nový střešní i fasádní plášť byly navrženy tradiční světle šedé šablony, které dům sjednocují. Materiál má navíc schopnost dlouhodobě odolávat místní povětrnosti, což byl jeden ze zásadních požadavků ze strany investora. Dům je kompletně zateplen. V podkroví je díky použití nadkrokevní izolace přiznána konstrukce krovu a dřevěný záklop. Nová okna jsou dřevohliníková.

Více informací

Michaela a Pavel Norkovi

Markéta přišla s vynikajícími nápady a nakonec se ukázalo, že radikální změna šla udělat bez větších obtíží.

Rekonstrukce za plného provozu rodiny a zvířat byla velká akce a chvílemi se zdálo, že nás stojí nadlidské úsilí. Jsme rádi, že jsme si zvolili tuto cestu s architektem. Dneska už máme zkolaudováno.

Číst celou referenci

Rozhovor s  BY architects

Přepis videorozhovoru

rekonstrukce ateliéru módní návrhářky

klientka

rekonstrukce ateliéru módní návrhářky

Michaela a Pavel Norkovi

RK 3

Markéta přišla s vynikajícími nápady a nakonec se ukázalo, že radikální změna šla udělat bez větších obtíží.

Rekonstrukce za plného provozu rodiny a zvířat byla velká akce a chvílemi se zdálo, že nás stojí nadlidské úsilí. Jsme rádi, že jsme si zvolili tuto cestu s architektem. Dneska už máme zkolaudováno.