Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

JRA architekti

Dům, byt, Praha


Každý nový projekt je pro nás velkou výzvou. Většinu projektů řešíme od celku až po detail, na který klademe velký důraz. Stavby navrhujeme klientům na míru, v každém domě a interiéru se snažíme odrazit osobnost a jedinečnost jeho obyvatele. Komunikace s klientem je pro nás velice důležitá k docílení co nejlepšího výsledku.

Novostavba rodinného domu v Malé Lhotě

Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit objekt, který by na sebe neupozorňoval a nebyl pro vesnici nepřítelem. Dům vychází z tvarosloví původních domů na vesnici.

Pozemek, na kterém dům vznikl, se nachází v malebné vesnici na návsi v údolí na okraji Českomoravské vrchoviny. Původně na tomto pozemku stály vesnické budovy, které byly v dezolátním stavu a byly odstraněny. Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit objekt, který by na sebe neupozorňoval a nebyl pro vesnici nepřítelem. Dům vychází z tvarosloví původních domů na vesnici.

Hmota novostavby částečně respektuje členění hmot původní usedlosti. Podélná hmota domu se sedlovou střechou je orientovaná kolmo na náves. Fasáda směrem do návsi má jednoduchý štít, který pak navazuje na kamenné stěny ohraničující vlastní pozemek. Tyto stěny kopírují původní stěny a vznikly použitím kamení z rozbořených starých stavení. Díky tomu byla vytvořena jedna úroveň pobytového patra a zahrady. Od vedlejšího domu je dům odsazen zapuštěnou garáží se vstupem do domu. Důležité bylo také v návrhu zakomponování staré lípy, ke které se dům přisadil a vznikl tak příjemný vstup do domu krytý tímto stromem.

Do domu se vstupuje v úrovni garáže, kde je vstupní hala. Garáž je doplněna o technickou místnost a prádelnu, které navazují na vstupní halu. Po schodišti se vystoupá o půl patra do obytné části, která je v jedné úrovni propojena s pobytovou zahradou velkými posuvnými okny Tento prostor je otevřen až k hřebenu střechy bez použití vazných trámů a osvětlen vrchním podélným oknem . Obytné patro tvoří obývací prostor spojený s kuchyní a jídelnou. Kuchyňská část je zapuštěna pod podkrovní část. Snížený strop nad kuchyní je železobetonový žebírkový strop. Za dřevěnou stěnou směrem do ulice je umístěna hlavní ložnice s koupelnou.

Z hlavního prostoru se po jednoramenném schodišti s pevnými dřevěnými bočnicemi vystoupá na podkrovní galerii,která lemuje hlavní obytný prostor. Jako zábradlí jsme použili atypicky kotvené dubové dřevěné profily bez horního propojení. Z této galerie se vstupuje do dvou stran, kde jsou umístěny ložnice.

Více informací

Majitel rodinného domu v Malé Lhotě

“… čím dál více se mi chce z
Brna právě sem…”

Číst celou referenci

Půdní vestavba České Budějovice

Půdní vestavba je navržena do historického domu v centru českých budějovic. Vestavba využívá původní tvar střechy, vnitřní prostory jsou definovány prolínáním směrů šikmé střechy nad historickým půdorysem. Původní krov byl repasován a doplněn, nosné konstrukce dřevěného krovu jsou přiznány. Směrem do ulice bylo do krovu vloženo patro, v části do parku a k řece je krov otevřen na celou výšku a vytváří hlavní prostor obytné části.

Vstupní hala je oddělena od dalších prostor bytu prosklenými ocelovými dveřmi. Obytná část a jídelna jsou otevřeny do celého krovu a schodištěm propojeny s pracovnou horního patra. Na jídelnu navazuje vestavěná kuchyň s dubové dýhy a oceli. Obytná část je propojena s exteriérem vykířem s ocelovými okny a výstupem na terasu. Otevřenému prostoru dominuje artefakt krbu z patinované oceli, na který navazují vestavěné dubové komody se skrytou televizí. V dalších částech spodního patra se nacházejí jednotlivé ložnice a dvě koupelny, ve kterých je použita stěrka tadelakt v kombinaci se slinutou mozaikou.

Prostory horního vestavěného patra ve vrcholu krovu jsou rozděleny vloženými dýhovanými trojúhelníkovými panely s bezfalcovými dveřmi. Tím jsou vytvořeny prostory pracovny, šatny, ložnice a koupelny.

V interiéru jsme používali přírodní materiály jako olejované dřevo, patinovanou surovou ocel, přírodní stěrku tadelakt, slinutou mozaiku, dubovou dýhu a hrubé omítky.

Surové dřevěné trámy prostupují celým interiérem spolu s patinovanou ocelí, všechny povrchy šikmých ploch a stěn jsou opatřeny šedou probarvovanou omítkou. Podlahy jsou masivní dubové palubkové s olejovým nátěrem, pouze v koupelně v horním patře je olejovaná teaková podlaha s dřevěným sprchovým roštem.

Hlavní osvětlení interiéru je řešeno lineárními zářivkami, které jsou schovány v ocelových lištách na horních plochách trámů, osvětlují nepřímo interiér a rozprostírají světlo celým krovem.

Více informací

Rekonstrukce a dostavba secesní vily, Brno – Černá Pole

Secesní vila se nachází na rohové parcele v Brně – Černých Polích.

V rekonstruovaných částech vily jsme se snažili navrátit k původnímu, zachovat secesní charakter, a u nových dostavěných částí se naopak odlišit od původní stavby. Dům je zvenku detailně zdoben řadou secesních prvků, které byly spolu s kastlovými okny, vstupními dveřmi a zimní zahradou repasovány.
Hlavní hmotové úpravy jsme navrhli v části orientované do zahradního vnitrobloku. V této části střechy tak vznikl prosklený vikýř jehož hmota navazuje na vystupující hmotu domu a vytváří jasný pokračující objem. Chtěli jsme, aby výraz této nové nástavby byl ve vztahu k secesní fasádě co nejabstraktnější, okna jsou proto skryta za pevnými měděnými žaluziemi a celkový výraz je tak sjednocen. Prostor interiéru je díky nástavbě zvětšen a otevírá se do klidné části zahradního vnitrobloku.

Více informací

Rozhovor s  JRA architekti

Majitel rodinného domu v Malé Lhotě

Novostavba rodinného domu v Malé Lhotě

“… čím dál více se mi chce z
Brna právě sem…”