Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

Uhlík architekti

Dům, byt, chata, Praha

“Kultura je údržba”. Hodnoty z minulosti je třeba chránit a stavět na nich. To je úkol nejzodpovědnější.


Zabýváme se také hodně detailem, ten ale musí být v rovnováze se stavbou. Považujeme za důležité zachovat si selský rozum a odstup. Dobře naslouchat klientovi nesmí být pouhá fráze, ale metodou práce, úhelným kamenem navrhování.
Nabízíme: Poskytujeme komplexní služby všech stupňů projektové dokumentace, od studie po autorský dozor při realizaci. Zabýváme se všemi oblastmi architektury: od urbanismu přes novostavby a rekonstrukce až po interiér a design.
CV: Architektonická kancelář Uhlík architekti vznikla v roce 2009 rozdělením atelieru UM založeného Petrem Uhlíkem a Martinem Matiskou v roce 2001.

vila Lipno

Dům je umístěn na příkrém svahu Lipenské vodní nádrže s nepříznivou severovýchodní orientací ve vysoké nadmořské výšce 745 m.n.m. Návrh domu se pokouší nalézt odpověď na tyto velmi obtížné zastavovací podmínky.

Celé těleso domu je rozděleno na dvě hmoty. Spodní betonový sokl v sobě skrývá ložnice spojené s venkovním prostředím terasou a v suterénu malé wellnes a technické zázemí domu. Na soklu sedí napříč prosklený hranol, s přesahem 8 metrů na obě strany tak levituje mezi stromy nad jezerem. Obytný prostor se skrze prosklené fasády otevírá panoramatickým výhledům na jezero a slunci. Skládací okenice regulují míru otevření fasády a umožňují také její úplné uzavření. Konstrukce soklu domu je sendvičová železobetonová, horní hranol tvoří ocelová příhradová konstrukce, opláštěná odolnými kompaktními HPL deskami. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem napojeným na hloubkové vrty. Součástí stavební akce je také osazení dřevěného mola 6 × 2 metry na břehu nádrže pod tělesem soklu domu.

Více informací

klient

Vizi pro vypracovani architektonickeho navrhu bylo splneni zakladnich kriterii; nadcasovost & vzdusnost na strane jedne versus prakticnost & vyuzitelnost pri zachovani nizke energeticke narocnosti objektu alokovaneho v horskych podminkach svaziteho severniho svahu na strane druhe.

Po vice jak dvouletem intenzivnim uzivani objektu musim konstatovat, ze veskera vyse uvedena kriteria byla bezezbytku splnena. Teprve s odstupem casu mi cim dal vice dochazi, jak klicova byla spoluprace s panem architektem Uhlikem od pocatecni faze prvnich navrhu, pres vypracovani modelu zasazeneho do terenu az po finalni doladeni interierovych prvku. Vysoce si cenim zejmena preciznosti projektu s durazem na detail, ktery je u podobne stavby rozhodujici. V neposledni rade je treba zminit velmi dobrou spolupraci mezi architektem a stavebni firmou, diky niz doslo k signifikantni uspore nakladu pri dodrzeni terminu realizace stavby. Spoluprace s panem architektem Uhlikem mi otevrela nove obzory a zaroven naucila, ze architekt neni jen autorem exterieru vlastni stavby, ale jeho rukopis musi promlouvat i do koncepcniho pojeti interieru vcetne jeho zakladnich prvku. Osobne mam ve volbe architekta pro me pripadne budouci projekty jasno!

Číst celou referenci

RD Davle

Parcela se nachází na západním svahu údolí řeky Vltavy. Velkou hodnotou místa je právě krásný výhled na údolí.
Pozemek samotný je v horní části v relativně mírném spádu, který se v polovině mění na prudký svah.
Okolní zástavba je směsicí prvorepublikové chatové kolonie, která je postupně nahrazována rodinnými domy, maloměstské zástavby z 2. poloviny 19. století a industriální zástavby drobných továren a provozoven.

Zadání:

Na pozemku původně stála malá chata z 50-tých let ve velmi špatném technickém stavu.
Regulace ukládala investorovi zastavět pozemek maximálně z 18% a byla předepsána sklonitá střecha tj. nepřípustná byla střecha plochá.
Klient přišel s jasným požadavkem jednopodlažnosti a bezbariérovosti domu. To znamenalo jít až na hranici povoleného zastavění pozemku. Standard byl určen pro bydlení rodiny se třemi dětmi.
Jednak proto, že si podstatnou část stavby zajišťoval investor sám, a také z důvodů omezených finančních prostředků bylo předem rozhodnuto o dvouetapovitosti stavby.

Popis stavby:

Dům tvoří 3 rovnoběžné nosné zdi orientované v podélném směru pozemku kolmo na svah.
Místnosti tvoří prostory mezi těmito zdmi předělené lehkými příčkami a výplněmi. Dům je v podélném směru prodyšný a transparentní, spojuje užitnou západní část pozemku se svažitou východní s výhledem do údolí. V příčném směru parcely, k sousedním pozemkům je naopak uzavřený. Vzájemný posun obou traktů vůči sobě vytváří prostor pro dvě terasy. To umožňuje vzájemně propojit vnitřní a venkovní prostory.

Dům je funkčně rozdělen do dvou traktů. Levý – vstupní trakt je jednoprostorový obytný prostor s kuchyní, jídelnou s uprostřed vestavěným zázemím a venkovní letní jídelnou. Zároveň byl navržen i realizován jako první etapa stavby schopná samostatného provozu. Pravý – ložnicový trakt má ložnicí rodičů s navazující terasou, dva dětské pokoje a koupelnu.

Posazením domu těžištěm na lom svahu vznikla pod přední částí obyt. prostoru místnost určená jako pracovna nebo pokoj pro hosty. Vedle pod terasou je otevřená krytá místnost – sala terena.

Střecha byla regulací předepsaná jako sklonitá. Tvar střechy je navržen tak, aby využil potenciálu tvarování svahu. Nejprve sleduje pětiprocentní sklon mírné části svahu, v těžišti se lomí a jde ve stejném sklonu proti příkrému sklonu svahu.

Konstrukce:

Konstrukčně je dům tvořen třemi rovnoběžnými nosnými zdmi z porothermu. Na nich jsou uloženy příčně dřevné stropní trámy ve spádu střechy. Jako zákop jsou použity OSB desky.
Střešní plášť je řešen jako klasická obrácená plochá střecha s přidanou tepelnou izolací pod hydroizolací. Na povrchu střechy je násyp z kačírku, v budoucnu se však počítá se zelenou střechou.
Podlahy jsou prkenné dřevěné, výplně dřevěné z eurooken a jsou obloženy vodovzdornou překližkou se stejnou povrchovou úpravou. Na obklad vnitřního servisního bloku je použito cetrisových desek.
Dveře do zázemí jsou ocelové zasklené drátosklem.
Příčky jsou jsou klasické zděné, místy obkládané.
Dům je vytápěn krbovým tělesem s nuceným rozvodem teplého vzduch do všech obytných místností v kombinaci s elektrickým vytápěním. Je počítáno s rezervou pro případné zavedení plynu – prostor pro instalaci plynového kotle s komínem.

Více informací

vila u Vltavy

Pozemek leží ve vilové čtvrti blízko centra Českých Budějovic, hmota a objem domu odpovídají okolní zástavbě solitérních vil z první republiky.

Západní část pozemku je částečně nebo zcela v místě zavezeného původního koryta Vltavy, novostavba je proto osazena na severovýchodní nároží původního domu.
Hmota vily je navržena jako abstraktní krychle z monolitického betonu, který byl obložen tmavými lícovkami. Základní objem je zvnějšku tvarován „vybíráním“ nebo naopak „přidáváním“ dalších objemů. Základním motivem je velký otvor do jižní fasády, do kterého jsou orientovány téměř všechny obytné a pobytové prostory – obývací pokoj v patře, terasa v druhém patře a do ní ložnice, v přízemí prosklený strop bazénu. Druhotně otvor osvětluje také jídelnu, ložnice a částečně pracovnu. Podobným prvkem, ale menšího měřítka, je zářez vedený jako světlík přes střechu přecházející v prosklení na severní fasádu. Dalším motivem je přidávání menších objemů k lícům fasád – arkýř na západní fasádě a zádveří.
V kontrastu s tmavým povrchem obvodových stěn jsou barevné plochy v interiéru tvořené jednak přírodní barvou povrchů, nebo barevnými nátěry. Tyto barevné plochy jsou navrženy tak, aby se projevovaly skrze otvory ve fasádách na vnějšku stavby.
Vnitřní uspořádání stavby je navrženo na základě požadavku investora jako prostorově rozmanitá struktura tzv. raumlan. Ta vzniká na základě jednoduchého dispozičního schématu asymetricky umístěného kříže do půdorysu čtverce. Ramena tohoto kříže (stěny) jsou uzavírána nebo naopak otevírána, čímž se zavírají, nebo propojují jednotlivé prostory. Další rozměr práce s prostorem je ve vertikálním směru. Trakt zázemí má vložené patro mezaninu, které se v obytném traktu projevuje uvolněním výšky umocněné výškovými rozdíly v podlaze mezi obývákem a jídelnou.

Více informací

klient

Podle mého názoru je spolupráce s architektem při realisaci objektu doslova kruciální záležitosti.

Jako investor jsem sice určité představy o svém budoucím bydleni mel (využiti Raumplánu, propojení prostor atp.), nicméně až podnětná diskuse s architektem mě významně v úvahách a konkrétních představách posunula dále. U arch. Uhlíka si vsak cením ještě jedné zásadní nadstavby – vedle studia architektury absolvoval i akademii výtvarných uměni, což u něj akcentovalo prostorovou představivost, kterou následně zhmotnil i do mé stavby. Přiznám se, ze po zkušenostech s nim si nedovedu dost dobře představit stavbu jakéhokoli objektu bez architekta. K tomuto poznaní však dospějete až svou první realisaci..

Číst celou referenci

Rozhovor s  Uhlík architekti

klient

vila Lipno

Vizi pro vypracovani architektonickeho navrhu bylo splneni zakladnich kriterii; nadcasovost & vzdusnost na strane jedne versus prakticnost & vyuzitelnost pri zachovani nizke energeticke narocnosti objektu alokovaneho v horskych podminkach svaziteho severniho svahu na strane druhe.

Po vice jak dvouletem intenzivnim uzivani objektu musim konstatovat, ze veskera vyse uvedena kriteria byla bezezbytku splnena. Teprve s odstupem casu mi cim dal vice dochazi, jak klicova byla spoluprace s panem architektem Uhlikem od pocatecni faze prvnich navrhu, pres vypracovani modelu zasazeneho do terenu az po finalni doladeni interierovych prvku. Vysoce si cenim zejmena preciznosti projektu s durazem na detail, ktery je u podobne stavby rozhodujici. V neposledni rade je treba zminit velmi dobrou spolupraci mezi architektem a stavebni firmou, diky niz doslo k signifikantni uspore nakladu pri dodrzeni terminu realizace stavby. Spoluprace s panem architektem Uhlikem mi otevrela nove obzory a zaroven naucila, ze architekt neni jen autorem exterieru vlastni stavby, ale jeho rukopis musi promlouvat i do koncepcniho pojeti interieru vcetne jeho zakladnich prvku. Osobne mam ve volbe architekta pro me pripadne budouci projekty jasno!

klient

RD Davle

klient

vila u Vltavy

Podle mého názoru je spolupráce s architektem při realisaci objektu doslova kruciální záležitosti.

Jako investor jsem sice určité představy o svém budoucím bydleni mel (využiti Raumplánu, propojení prostor atp.), nicméně až podnětná diskuse s architektem mě významně v úvahách a konkrétních představách posunula dále. U arch. Uhlíka si vsak cením ještě jedné zásadní nadstavby – vedle studia architektury absolvoval i akademii výtvarných uměni, což u něj akcentovalo prostorovou představivost, kterou následně zhmotnil i do mé stavby. Přiznám se, ze po zkušenostech s nim si nedovedu dost dobře představit stavbu jakéhokoli objektu bez architekta. K tomuto poznaní však dospějete až svou první realisaci..