Sjednat schůzku
udělejte krok správným směrem…

WMA architects

Dům, byt, Opava

WMA architects byli založení jako volné sdružení architektů v květnu 2006 v Opavě. Zabýváme se komplexní tvorbou projektů od prvotních architektonických návrhů až po realizaci.


Konkrétně návrhy urbanistických studií, obytných, veřejných a průmyslových staveb, včetně rekonstrukcí, návrhu interiérů a designu. Klademe velký důraz na spolupráci a dialog s investorem. V naší práci se snažíme rozvíjet naše znalosti místní architektury se zkušenostmi ze zahraničí.
Naše tvorba vychází z principů minimalismu, snaha o jednoduchost, účelnost a současně nadčasovost výrazu. Domy jsou převážně tvarově jednoduché, akcentovány kompozicí oken, obkladu apod. Důležitým aspektem je vlastní zadání a místo, které určuje koncept domu.

RD Opava

Stavba rodinného domu se nachází ve městě Opava. Lokalita leží východně od centra města, v blízkosti řeky Opavy a přímo sousedící s městským náhonem. Pozemek je rovinatý, nachází se v ulici Polní.

Jedná se o proluku mezi dvěmi bytovými domy. Okolní zástavba je různorodá, nekompaktní. Objevují se zde jednopatrové rodinné domy, průmyslové přízemní i vícepatrové objekty a vícepatrové bytové domy.
Stavební pozemek je obdélníkového tvaru, v proluce o šířce cca 14 metrů, do ulice otočen jižním směrem, rozložen severně k náhonu, o délce cca 55 metrů.
Důležitý je urbanistický kontext a začlenění objektu. Uliční fasáda se otevírá na jih avšak s výhledem na průmyslový areál. Proto je horní patro stavebně uskočeno, avšak odcloněno od přímého slunce a nepěkného výhledu lapidárním dřevěným obkladem. Vzniká tak minimalistická avšak velice funkční architektura domu.

Více informací

rekonstrukce a přístavba RD v Kravařích

Záměrem bylo vytvořit současné bydlení pro jednu rodinu za minimální náklady, respektive s minimálními zásahy do stávajícího objektu. Původní stavba byla dispozičně naprosto nevyhovující a předimenzovaná.

Původní dvoupatrový dům se sedlovou polovalbovou střechou byl postaven v 50. letech minulého století. O třicet let později proběhla na jeho severní straně dvoupatrová přístavba s plochou střechou. Stavba se nachází zhruba pět metrů od komunikace a jeden metr od hranice další parcely na západní straně. Ze severní a východní strany má zahradu.
Rekonstrukce proběhla v období dvou let za použití standardních stavebních materiálů a technologií, v podstatě svépomocí.

Koncept řešení

Byly vytvořeny dvě základní hmoty domu – starší část stavby tvoří vstup, vnitřní komunikace, sociální a technické zázemí a ložnice. V exteriéru je tato hmota oddělena bílou omítkou.
Novější hmota tvoří společenskou část s obývacím pokojem, kuchyní, jídelnou a galerií. Vzhledem ke špatné využitelnosti původní dispozice s množstvím malých pokojů bylo třeba v polovině plochy této části objektu vybourat strop nad 1. NP. Podařilo se tak docílit toho, že i poměrně malá společenská část získala velkorysý charakter. Její prostor se zároveň otevírá do zahrady a dochází tak k logickému propojení s exteriérem. Terénními úpravami byla zhotovena terasa, která na obytný prostor navazuje.
Tato hmota je obložena modřínovým obkladem. Nově se dostavělo pouze závětří jako lehká dřevěná konstrukce.
Úskalím bylo vytvořit dobré proslunění obytných prostor, protože jsou orientovány především k severu. Proto je tu z východní a severní strany velké rohové okno, aby absorbovaly ranní slunce. Kromě toho je tu také nový střešní světlík ve stropě, díky němuž je místnost prosvětlena během dne. Ze západní strany je pod stropem pásové okno. Bylo tak dosaženo zajímavého efektu proměnlivé barevnosti a intenzity proslunění. Zároveň se v létě severní obývací prostor tolik nepřehřívá.

Více informací

Rodinný dům v Ludgeřovicích

Místo

Pozemek se nachází v obci Ludgeřovice v okrese Opava. I přes těsnou blízkost průmyslové Ostravy je životní prostředí v místě příznivé k rezidenčnímu bydlení. Pozemek se rozkládá na jižním svahu s výhledem na les s údolím blízkého potoka. Pozemek je přístupný ze severu, z nově vybudované komunikace, společné pro čtyři sousedící rodinné domy.

Urbanistické řešení

Investor měl jasný názor na podlažnost a náplň domu. Vyžadoval prosvětlený přízemní dům, který bude střídmý, avšak pohodlný a komfortní. Vytvořili jsme přízemní stavbu ve tvaru písmena T, orientovanou větší průběžnou hmotou podél západní hrany pozemku. Tato hmota se po celé délce otevírá na jih. Ústředním motivem je rozšiřující se průhled celým prostorem. Kolmo na hlavní hmotu je postaveno křídlo klidové části domu, tak aby měly všechny pokoje maximální propojení se zahradou a výhled do přilehlého lesa. Hmota domu sleduje klesání terénu. Úroveň přízemí klesá se spádnicí pozemku. Nejvýše položená je garáž. O dva schodišťové stupně níže je střední část domu. Nejníže je pak hlavní obytný prostor. Úroveň podhledu zůstává v celém domě v jednotné úrovni.

Architektonické a dispoziční řešení

Jednotlivé funkce domu jsou řazeny v logickém provozním sledu od vstupu, po hlavní obytný prostor v zahradě. Na severu je garáž pro 3 automobily a předprostorem pro další dva. Na ní navazují další technické místnosti – sklad, kotelna, prádelna a průchozí šatna, propojená do vstupní haly. Směrem na jih jsou orientovány společenské prostory domu – velký obytný prostor s jídelnou a dominantní prosklenou stěnou o velikosti 10×3 metry. Klidová část domu se skládá z pracovny, tří ložnic se společnou koupelnou a manželské ložnice s vlastní koupelnou a šatnou.

Více informací

investor

Ačkoliv jsme měli promyšlené detaily, zkušenosti a nadhled architektů teprve utvořily náš nový domov

Číst celou referenci

Rozhovor s  WMA architects

investor

Rodinný dům v Ludgeřovicích

Ačkoliv jsme měli promyšlené detaily, zkušenosti a nadhled architektů teprve utvořily náš nový domov