Jaké služby nabízí architekt?

Práce architekta je často vnímána jen jako drahá nadstavba, která vlastně ani není potřeba. To je převážně způsobeno tím, že je architekt vnímán spíše jen jako „dekoratér fasády“, což ale s realitou má jen málo společného. Práce architekta je naopak velmi komplexní, zahrnuje širokou škálu činností a často se tak spíše blíží práci projektového managera než jen tvůrce „pěkných obrázků“. Co všechno tedy činnosti architekta zahrnují?

* Konzultace při výběru vhodného pozemku, domu nebo bytu

* Posouzení reálnosti Vašeho stavebního záměru

* Příprava podkladů pro průzkumy pozemku, domu nebo bytu

* Formulace přesného zadání, respektive sestavení potřeb stavebníka

* Zpracování studie (základní návrh)

* Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

* Zajištění potřebných povolení na příslušných úřadech

* Koordinace týmů projektantů, inženýrů, zhotovitelů a dodavatelů stavby

* Zajištění rozpočtu stavebních nákladů

* Pomoc při výběru stavební firmy

* Autorský a technický dozor stavby

a další.